ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

سیویلیکا

دانلود پوستر
نشست سیزدهم: ارائه نکات کلیدی و کاربردی در طرح ریزی مدل های شایستگی کانون های ارزیابی

نشست سیزدهم: ارائه نکات کلیدی و کاربردی در طرح ریزی مدل های شایستگی کانون های ارزیابی