ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست دوم: منشا های شناختی ذهنیت کارآفرینانه

نشست دوم: منشا های شناختی ذهنیت کارآفرینانه