ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
شورایعالی کنفرانس
ارکان کنفرانس
رئیس شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی
ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ریاست کنفرانس
جناب آقای دکتر روح‌الله تولایی
دانشیار و معاون آموزش دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دبیر علمی کنفرانس
جناب آقای دکتر مهدی صفیان بلداجی
ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر احسان شریف احمدیان
عضو هیئت علمی پژوهشی و رئیس آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)
شورای سیاست گذاری
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی
ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای مهندس سید مهدی نقوی
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای مهندس مجتبی حمیدیان
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر علی رضاییان
استاد دانشگاه شهیدبهشتی و چهرۀ ماندگار مدیریت
عضو شورای سیاست گذاری
جناب آقای دکتر علی فرهی
استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
عضو شورای سیاست گذاری
سرکار خانم دکتر روزا هندیجانی
استادیار و رئیس آزمایشگاه تحقیقات کسب‌وکار دانشگاه تهران