ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست یازدهم: مدل شرکت پدیدار در طراحی Gamification و Game Learn در عمل

نشست یازدهم: مدل شرکت پدیدار در طراحی Gamification و Game Learn در عمل

ویدیوی نشست یازدهم:

پوستر نشست یازدهم: