ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست هفتم: روند طراحی بازی های مدیریتی در آزمایشگاه مدیریت

نشست هفتم: روند طراحی بازی های مدیریتی در آزمایشگاه مدیریت