ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست چهارم: روش موردکاوی (Case Study) و جایگاه آن در رویکردهای نوآورانه مدیریت

نشست چهارم: روش موردکاوی (Case Study) و جایگاه آن در رویکردهای نوآورانه مدیریت

ویدیوی نشست چهارم:

پوستر نشست چهارم: