ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست اول: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه اول)

نشست اول: نقش نظریه بازی ها در مدیریت کارآمد(جلسه اول)

(به پایان رسید)