ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
دسترسی سریع

 

 

 

 

 

 

دانلود پوستر
نشست دوازدهم: نقش تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics) در نوآوری

نشست دوازدهم: نقش تحلیلگری منابع انسانی (HR Analytics) در نوآوری

ویدیوی نشست دوازدهم:

پوستر نشست دوازدهم: