کمیته علمی کنفرانس
کمیته های علمی تخصصی
پژوهش های آزمایشی و آزمایشگاهی در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر روزا هندیجانی
عضو کمیته
عضو هیأت علمی و رئیس آزمایشگاه تحقیقات کسب‌وکار دانشگاه تهران
 
دکتر وجه الله قربانی زاده
عضو کمیته
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر علیرضا علیخانزاده
عضو کمیته
عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
شبیه‌سازی و مدل‌سازی در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر احسان شریف‌احمدیان
عضو کمیته
عضو هیأت علمی پژوهشی و رئیس آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 
دکتر عین الله فرامرز
عضو کمیته
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
بازی‌وارسازی و بازی‌های مدیریتی
 
دکتر علیرضا رستمی
عضو کمیته
- طراح و مجری بازی های هدفمند، بازی وار سازی و بازی های مدیریتی
-کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و طرح ریزی علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
موردکاوی‌های مدیریتی
 
دکتر میثم لطیفی
عضو کمیته

دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

 
دکتر حیدر بیرانوند
عضو کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

کاربردهای علوم شناختی و علوم رفتاری در مدیریت
 
دکتر مهدی حمزه پور
عضو کمیته

هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 
دکتر علی نصرت
عضو کمیته

عضو هیأت علمی پژوهشی و مدیر اجرایی پژوهشکده علوم شناختی

فنّاوری‌های نوین اطّلاعاتی و کاربردهای آن در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر پیمان اخوان
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و رئیس انجمن مدیریت دانش ایران

 
دکتر سیدجواد رضایی
عضو کمیته

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و طرح ریزی علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 
دکتر رضا توکلی
عضو کمیته

 

 
دکتر محمد اوتادی
عضو کمیته

 

 
دکتر احسان گورابی
عضو کمیته

 

 
دکتر مهدی برومند
عضو کمیته

 

مدیریت صنعتی، تولید و عملیات و کارخانه
 
دکتر علی طاهری
عضو کمیته

عضو هیأت علمی و رئیس گروه مدیریت سیستم‌های دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر محمدمهدی مهتدی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی
 
دکتر مرتضی هندیجانی‌فرد
عضو کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر وحید خاشعی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 
دکتر علی فرهادیان
عضو کمیته

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان (مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان)

 
دکتر حسین اسکندری
عضو کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت

 
Gregor Pfajfar, PhD
عضو کمیته

Academic Unit for Marketing (Associate Member), School of Economics and Business, University of Ljubljana, Slovenia

مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی
 
دکتر حمید مرتضی‌نیا
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر محمّدرضا کاشفی نیشابوری
عضو کمیته

عضو هیأت علمی و رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری و حکمرانی
 
دکتر مهدی غضنفری
عضو کمیته

استاد دانشگاه علم و صنعت

 
دکتر داوود حسین پور
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 
دکتر علی فرهی
عضو کمیته

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر مجید ربیعی دولابی
عضو کمیته

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه

 
دکتر میرعلی سیدنقوی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 
دکتر مجید بیشه
عضو کمیته

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و پژوهشگر، مدرس و کارشناس خبره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی

 
Prof. Maciej Mitrega
عضو کمیته

Full professor of strategy and marketing, Department of Organizational Relationship Management, University of Economics in Katowice, Poland

مطالعات اقتصادی و اقتصاد رفتاری
 
دکتر نرگس حاجی‌ملا درویش
عضو کمیته

استادیار و رئیس اداره توسعه اشتغال و مهارت آموزی (تام) دانشگاه الزهرا

مدیریت عملکرد فردی و سازمانی
 
دکتر اویس ترابی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر مجید آیینه
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر فرزاد مخلص الائمه
عضو کمیته

رئیس معاونت راهبردی و مدیریت منابع - سازمان بازرسی کل کشور

 
دکتر علیرضا علی اکبری
عضو کمیته

پژوهشگر مرکز بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اقتصاد
 
دکتر مجتبی پورسلیمی
عضو کمیته

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 
Prof. DERYA GÜLER AYDIN
عضو کمیته

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, Turkey

ابزارهای نوین و نوآورانه در آموزش مدیریت
 
دکتر علیرضا علیخانزاده
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 
دکتر سید حامد موسوی
عضو کمیته

مدرس دانشگاه

 
دکتر حسین عرب اسدی
عضو کمیته

استادیار مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

مدرس دانشگاه

 
دکتر مهدی علی کاظمی
عضو کمیته