کمیته علمی کنفرانس
کمیته های علمی تخصصی
پژوهش های آزمایشی و آزمایشگاهی در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر روزا هندیجانی
رئیس کمیته
عضو هیأت علمی و رئیس آزمایشگاه تحقیقات کسب‌وکار دانشگاه تهران
شبیه‌سازی و مدل‌سازی در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر احسان شریف‌احمدیان
رئیس کمیته
عضو هیأت علمی پژوهشی و رئیس آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 
دکتر عین الله فرامرز
عضو کمیته
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
بازی‌وارسازی و بازی‌های مدیریتی
 
دکتر علیرضا رستمی
رئیس کمیته
- طراح و مجری بازی های هدفمند، بازی وار سازی و بازی های مدیریتی
-کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و طرح ریزی علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
موردکاوی‌های مدیریتی
 
دکتر میثم لطیفی
رئیس کمیته

دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

 
دکتر حیدر بیرانوند
عضو کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

کاربردهای علوم شناختی و علوم رفتاری در مدیریت
 
دکتر مهدی حمزه پور
عضو کمیته

هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 
دکتر علی نصرت
عضو کمیته

عضو هیأت علمی پژوهشی و مدیر اجرایی پژوهشکده علوم شناختی

فنّاوری‌های نوین اطّلاعاتی و کاربردهای آن در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر پیمان اخوان
رئیس کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و رئیس انجمن مدیریت دانش ایران

 
دکتر سیدجواد رضایی
عضو کمیته

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و طرح ریزی علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت صنعتی، تولید و عملیات و کارخانه
 
دکتر علی طاهری
رئیس کمیته

عضو هیأت علمی و رئیس گروه مدیریت سیستم‌های دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر محمدمهدی مهتدی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی
 
دکتر مرتضی هندیجانی‌فرد
رئیس کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر وحید خاشعی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی
 
دکتر حمید مرتضی‌نیا
رئیس کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر محمّدرضا کاشفی نیشابوری
عضو کمیته

عضو هیأت علمی و رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری و حکمرانی
 
دکتر مهدی غضنفری
رئیس کمیته

استاد دانشگاه علم و صنعت

 
دکتر داوود حسین پور
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 
دکتر علی فرهی
رئیس کمیته

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر مجید ربیعی دولابی
عضو کمیته

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه

 
دکتر میرعلی سیدنقوی
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 
دکتر مجید بیشه
عضو کمیته

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و پژوهشگر، مدرس و کارشناس خبره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی

مطالعات اقتصادی و اقتصاد رفتاری
 
دکتر نرگس حاجی‌ملا درویش
رئیس کمیته

استادیار و رئیس اداره توسعه اشتغال و مهارت آموزی (تام) دانشگاه الزهرا

مدیریت عملکرد فردی و سازمانی
 
دکتر اویس ترابی
رئیس کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر مجید آیینه
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
دکتر فرزاد مخلص الائمه
عضو کمیته

رئیس معاونت راهبردی و مدیریت منابع - سازمان بازرسی کل کشور

 
دکتر علیرضا علی اکبری
عضو کمیته

پژوهشگر مرکز بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران دانشگاه جامع امام حسین (ع)

کارآفرینی
 
دکتر علی فرهادیان
رئیس کمیته

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان (مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان)