کمیته علمی کنفرانس
کمیته های علمی تخصصی
پژوهش های آزمایشی و آزمایشگاهی در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر وجه الله قربانی زاده
عضو کمیته
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر علیرضا علیخانزاده
عضو کمیته
عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 
دکتر محمدمیلاد احمدی
عضو کمیته
پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
شبیه‌سازی و مدل‌سازی در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر احسان شریف‌احمدیان
عضو کمیته
عضو هیأت علمی پژوهشی و رئیس آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)
بازی‌وارسازی و بازی‌های مدیریتی
 
دکتر علیرضا رستمی
عضو کمیته
پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
موردکاوی‌های مدیریتی
 
دکتر میثم لطیفی
عضو کمیته

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 
دکتر حیدر بیرانوند
عضو کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

کاربردهای علوم شناختی و علوم رفتاری در مدیریت
 
دکتر مهدی حمزه پور
عضو کمیته

هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 
دکتر علی نصرت
عضو کمیته

عضو هیأت علمی پژوهشی و مدیر اجرایی پژوهشکده علوم شناختی

فنّاوری‌های نوین اطّلاعاتی و کاربردهای آن در مدیریت و اقتصاد
 
دکتر پیمان اخوان
عضو کمیته

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و رئیس انجمن مدیریت دانش ایران

 
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
عضو کمیته

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و کارآفرینی
 
دکتر مرتضی هندیجانی‌فرد
عضو کمیته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
مهندس مهدی عباسی
عضو کمیته

معاون بازرگانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 
Gregor Pfajfar, PhD
عضو کمیته

Academic Unit for Marketing (Associate Member), School of Economics and Business, University of Ljubljana, Slovenia

مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری و حکمرانی
 
دکتر مهدی غضنفری
عضو کمیته

استاد دانشگاه علم و صنعت

 
مهندس سینا علی محمدی
عضو کمیته

مشاور مدیرعامل و مدیرکل حوزه ریاست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 
دکتر اویس ترابی
عضو کمیته

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 
دکتر علی فرهی
عضو کمیته

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 
Prof. Maciej Mitrega
عضو کمیته

Full professor of strategy and marketing, Department of Organizational Relationship Management, University of Economics in Katowice, Poland

 
مهندس سیدعلیرضا میرطاهری
عضو کمیته

معاون منابع انسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

مطالعات اقتصادی و اقتصاد رفتاری
 
دکتر نرگس حاجی‌ملا درویش
عضو کمیته

استادیار و رئیس اداره توسعه اشتغال و مهارت آموزی (تام) دانشگاه الزهرا

اقتصاد
 
دکتر مجتبی پورسلیمی
عضو کمیته

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 
دکتر فرشاد پرویزیان
عضو کمیته

استاد دانشگاه و کارشناس مجری صدا و سیما

 
مهندس مهدی طالعی
عضو کمیته

معاون مالی و اقتصادی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 
Prof. DERYA GÜLER AYDIN
عضو کمیته

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, Turkey