استعلام مرسولات پستی

 - جهت رهگیری مرسوله خود نام خانوادگی را در فیلد مربوطه وارد نموده و کد رهگیری را در سایت https://tracking.post.ir وارد نمایید.

- خواهشمند است حتما مراحل ارسال بسته را تا زمان تحویل پیگیری نمایید. در صورت برگشت خوردن بسته دبیرخانه مسئولیتی در قبال ارسال مجدد به موقع بسته شما نخواهد داشت.