سوالات متداول
ردیف عنوان سوالات دریافت پاسخ
1 - مدرک دانشجویی چه مدرکی می باشد؟
2 آیا هزینه ها قبل از داوری مقاله باید واریز شود؟
3 گواهی مالی یا گواهی پذیرش موقت چیست و چگونه باید دریافت کنیم؟
4 ثبت نام حضوری نویسنده همکار در سایت کنفرانس به چه شکلی می باشد؟
5 حداقل زمان داوری مقالات چند روز می باشد؟
6 آیا بدون مقاله نیز می توان در روز کنفرانس حاضر شد؟
7 مدارک کنفرانس اگر به صورت غیر حضوری شرکت نمائیم چگونه و در چه تاریخی به دست ما خواهد رسید؟
8 آیا متن گواهینامه کسانی که به صورت غیر حضوری شرکت می کنند با افرادی که در کنفرانس حضور دارند یکسان می باشد؟
9 آیا همه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در سایت سیویلیکا نمایه خواهند شد؟
10 برای این کنفرانس هر فرد اجازه ارسال چند مقاله را دارد و هر مقاله می تواند حداکثر چند نویسنده داشته باشد؟
11 در قبال هزینه پرداختی چه مواردی به پژوهشگران تحویل می گردد؟ آیا تمام نویسندگان بایستی هزینه بپردازند؟
12 آیا به نویسندگان همکار گواهینامه دریافت می کنند ؟
13 آیا قبل از ارسال مقاله هزینه ای پرداخت می گردد؟ هزینه های کنفرانس به چه میزان است؟
14 مقاله را از چه طریقی بایستی برای کنفرانس ارسال نمود؟ ازطریق ایمیل یا سامانه کاربران؟ چگونه؟
15 آیا مقالات مروری نیز مورد پذیرش واقع می شوند؟